Η ψύχωση, ο Γενικός Ελεγκτής και το λεξικό του Μπαμπινιώτη

Στον ορισμό της λέξης ψύχωση στο λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γιώργου Μπαμπινιώτη παραπέμπει τους πολίτες ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε σχέση με τη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικου ότι “ο Γενικός Ελεγκτής κατά τρόπο ψυχωτικό, ψυχωτικής συμπεριφοράς, έχει στοχοποιήσει ουσιαστικά τον Υπουργό Εσωτερικών”.

“Οι πολίτες θα έχουν καλύτερη εικόνα για την στάση του Υπουργού έναντι του Γενικού Ελεγκτή αν ανατρέξουν σε κάποιο λεξικό, όπως το λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη”, στο οποίο εξηγείται ότι: “Ψύχωση – 1. Ιατρική ψυχική νόσος που εκδηλώνεται με δημιουργία ψευδαισθήσεων και παραληρηματικών ιδεών, καθώς και με σοβαρή ανεπάρκεια κρίσεως και αντιλήψεως, ειδικότερα ως προς την αντίληψη της πραγματικότητας, την  επικοινωνία με τους άλλους και την κρισιμότητα της κατάστασης του ίδιου του πάσχοντος: μανιοκαταθλιπτική / οργανική /παιδική / συλλογική / γεροντική / χρόνια / διαλείπουσα ψύχωση 2. Μεταφορικά: η ιδιαίτερη ροπή (προς κάτι): έχει ψύχωση με τα μαθηματικά / με τα ηλεκτρονικά / με το ποδόσφαιρο ΣΥΝ. πάθος, λατρεία, τρέλα – ψυχωτικός”, αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής σε ανακοίνωση με την οποία απαντά στη δήλωση που έκανε το πρωί ο Υπουργός Εσωτερικών.

  • Είναι εμφανής η προσπάθεια του Γενικού Ελεγκτή να χαρακτηρίσει ώς απρεπή (κάτι σαν ύβρη) την αναφορά του κ. Χάσικου ότι: ο Γενικός Ελεγκτής κατά τρόπο ψυχωτικό, ψυχωτικής συμπεριφοράς, έχει στοχοποιήσει ουσιαστικά τον Υπουργό Εσωτερικών”. Είναι, όμως, ύβρις η αναφορά σε ψύχωση, την οποία ο ίδιος ο Μπαμπινιώτης που επικαλείται ο Γενικός Ελεγκτής, “ερμηνεύει” ως “ιδιαίτερη ροπή (προς κάτι)”;