Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για λειτουργούς κηδειών και ταριχευτές

Η πιο πάνω ανακοίνωση στάλθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών αλλά, δυστυχώς, δεν προβλήθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ:
Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους Λειτουργούς Κηδειών /Ταριχευτές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν, κατά το έτος 2017, το αναγκαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο προβλέπεται και από τον περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμο, να το γνωστοποιήσουν προς το Υπουργείο Εσωτερικών (φαξ: 22867716 ή e-mail: aantoniou@moi.gov.cy), το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από το τέλος του προσεχούς Απριλίου, για σκοπούς κατάλληλου προγραμματισμού.
Εμείς τη δημοσιεύουμε, θεωρώντας πολύ ενδιαφέρον το θέμα και χρήσιμο, για τους ανθρώπους που πληρώνονται για την καλή φροντίδα των νεκρών.