Ο Γ. Εισαγγελέας επιβεβαίωσε ότι διέταξε έρευνα στον ΟΠΑΠ

Ο Γ.Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης επιβεβαίωσε στο ΚΥΠΕ ότι διέταξε αστυνομική έρευνα στον ΟΠΑΠ Κύπρου.

Το ΚΥΠΕ ήρθε σε επικοινωνία με τον κ. Κληρίδη, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους και του έθεσε υπόψη τα γεγονότα όπως διαδραματίζονται στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Ο Γ.Εισαγγελέας επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι διέταξε αστυνομική έρευνα στον ΟΠΑΠ Κύπρου.

Σύμφωνα με την προηγούμενη ενημέρωση, όταν η Γενική Λογίστρια ζήτησε να διενεργήσει έλεγχο στον ΟΠΑΠ Κύπρου προς επιβεβαίωση των στοιχείων και να της επιτραπεί ο έλεγχος, της ζητήθηκε να υπογράψει δήλωση εμπιστευτικότητας.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Γενική Λογίστρια ζήτησε γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα και η γνώμη του είναι ότι δεν πρέπει να υπογράψει τέτοια δήλωση.

Μετά από αυτή την εξέλιξη δεν επετράπη ο έλεγχος και ο Γενικός Εισαγγελέας ζήτηση αστυνομική έρευνα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών συνεχίζει τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών στη Δημοκρατία, ώστε να συνάδει με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου καθώς και να διασφαλίζεται η προστασία των πολιτών. Στο πλαίσιο της συζήτηση εντάσσεται και η λειτουργία του ΟΠΑΠ, η οποία διέπεται από διακρατική σύμβαση.