Στα όρια της λειψυδρίας. Στο 80% της κανονικής η βροχόπτωση

Ικανοποιητικές κρίνονται οι βροχές που έπεσαν σε όλα τα μέρη της Κύπρου, την Κυριακή. Σύμφωνα με στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η μέση βροχόπτωση της Κυριακής υπολογίζεται στα 37,6 χιλιοστόμετρα, σε σύγκριση με 61.9 χιλιοστόμετρα που είναι η κανονική για ολόκληρο το μήνα. Από την 1η Μαρτίου μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, η μέση βροχόπτωση υπολογίζεται στα 44.1 χιλιοστόμετρα, ποσότητα που αντιπροσωπεύει το 71% της κανονικής για ολόκληρο το μήνα.

Από την έναρξη του παρόντος βροχομετρικού έτους, την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα το πρωί η μέση βροχόπτωση υπολογίζεται στα 44.1 χιλιοστόμετρα, ποσότητα που αντιπροσωπεύει το 80% της κανονικής.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (σε mm)
ΜΑΡΤΙΟΣ
Προκαταρκτικά στοιχεία μέχρι 13/03/2017 (08.00 π.μ.)
ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ % ΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤ.(1)
ΜΗΝΑ 24ΩΡΟΥ ΑΠΌ ΠΡΩΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΠΌ 1/10 ΑΠΌ 1/10 ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ
(1961-90) (mm) ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (1961-90) (mm) ΑΠΌ 1/10
ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Αθαλάσσα) 37,0 21,6 23,3 63% 243,0 206,6 85%
ΛΕΜΕΣΟΣ 49,1
39,6
41,0 84% 397,3 353,3 89%
ΑΕΡ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 39,0 15,2 17,8 46% 312,0 189,4 61%
ΑΕΡ.  ΠΑΦΟΥ 49,0 21,6 27,5 56% 393,0 248,3 63%
ΠΟΛΙΣ 62,5 48,5 59,1 95% 436,3 331,3 76%
ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ 102,0 65,0 81,3 80% 656,9 564,4 86%
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΨΩΚΑΣ 116,6 85,9 104,0 89% 715,8 609,4 85%
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 120,4 53,4 67,9 56% 771,7 580,9 75%
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 112,5 72,2 85,1 76% 765,0 578,2 76%
ΣΑΪΤΤΑΣ 83,3 53,0 63,0 76% 586,7 501,9 86%
ΚΕΛΛΑΚΙ 66,4
56,0
57,3 86% 495,9 412,2 83%
ΚΟΡΝΟΣ 57,9 35,1 37,6 65% 393,2 271,4 69%
ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ 53,0 26,7 28,9 55% 377,0 236,7 63%
ΓΕΦΥΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 51,6 36,0 43,1 84% 338,4 267,4 79%
ΑΘΗΕΝΟΥ 37,2 21,4 24,0 65% 253,4 192,0 76%
ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 35,3 13,0 15,5 44% 290,5 177,3 61%
ΦΡΕΝΑΡΟΣ 33,6 18,3 18,3 54% 301,1 206,2 68%
ΜΕΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 61,9 37,6 44,1 71% 437,5 351,6 80%