Αύξηση 28,8% στις αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, οι αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2017 ανήλθαν σε 62.611 σε σύγκριση με 48.607 τον Ιανουάριο 2016, σημειώνοντας αύξηση 28,8%.

Ανάλυση μεταβολών
Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 19,6% τον Ιανουάριο του 2017 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2016, ενώ παρατηρήθηκε και 157,9% αύξηση από τη Ρωσία. Αυξήσεις σημειώθηκαν, επίσης, και από άλλες σημαντικές αγορές όπως την Ελλάδα (19,1%), το Ισραήλ (55,3%) και την Γερμανία (3,8%). Αντίθετα, σημειώθηκε μείωση 23,5% στις αφίξεις τουριστών από την Ουκρανία. Οι ποσοστιαίες μεταβολές από το ένα έτος στο άλλο για τις κυριότερες χώρες διαμονής τουριστών, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Κυριότερες χώρες
Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία αποτελούν την κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο για τον Ιανουάριο 2017, με ποσοστά 27,8% και 21,8% αντίστοιχα, ενώ οι αφίξεις από την Ελλάδα αποτελούν το 13,5% και από το Ισραήλ το 8,4% (Πίνακας 2).

Χαρακτηριστικά τουριστών
Ο σκοπός ταξιδιού κατά τον Ιανουάριο 2017 ήταν για ποσοστό 53,0% των τουριστών οι διακοπές, για 24,3% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 22,5% επαγγελματικός (Πίνακας 3).

Οι άντρες αποτελούν το 52,0% των τουριστών και οι γυναίκες το 48,0%, ενώ οι περισσότεροι τουρίστες ανήκουν στις ηλικίες 20-44 ετών (Πίνακας 3).

Πίνακας 1
Χώρα
συνήθους
διαμονής
Ιανουάριος
Αφίξεις τουριστών % μεταβολή 2017/16
2015 2016 2017
ΣΥΝΟΛΟ 41.799 48.607 62.611 28,8
Αυστρία 378 334 341 2,1
Βέλγιο 421 724 527 -27,2
Γαλλία 898 618 1.027 66,2
Γερμανία 1.728 2.126 2.206 3,8
Δανία 145 73 228 212,3
Ελβετία (περιλ. Λίχτενσταϊν) 384 384 277 -27,9
Ελλάδα 6.057 7.104 8.460 19,1
Ηνωμένο Βασίλειο 12.334 14.552 17.404 19,6
Ισραήλ 2.741 3.374 5.241 55,3
Λίβανος 911 1.274 1.075 -15,6
Νορβηγία 813 328 265 -19,2
Ολλανδία 265 271 299 10,3
Ουκρανία 866 1.478 1.130 -23,5
Πολωνία 1.049 1.750 1.062 -39,3
Ρωσία 4.799 5.304 13.677 157,9
Σουηδία 802 250 378 51,2
Φινλανδία 84 104 72 -30,8
Άλλες 7.124 8.559 8.942 4,5

 

Πίνακας 2
Χώρα συνήθους
διαμονής τουριστών
Ποσοστό (%)
Ιαν. 16 Ιαν. 17
Ηνωμένο Βασίλειο 29,9 27,8
Ρωσία 10,9 21,8
Ελλάδα 14,6 13,5
Ισραήλ 6,9 8,4
Γερμανία 4,4 3,5
Ουκρανία 3,0 1,8
Λίβανος 2,6 1,7
Άλλες χώρες 27,7 21,5

 

Πίνακας 3
Σκοπός και χαρακτηριστικά τουριστών Ποσοστό (%)
Ιαν. 15 Ιαν. 16 Ιαν. 17
Σκοπός
Διακοπές 47,4 48,8 53,0
Επίσκεψη σε συγγενείς & φίλους 29,9 28,9 24,3
Επαγγελματικός 22,3 21,9 22,5
Φύλο*
Άντρες 51,9 53,1 52,0
Γυναίκες 48,1 46,9 48,0
Ηλικία*
<20 4,2 5,2 6,2
20-44 43,2 47,3 54,8
45-64 36,0 35,7 31,4
65+ 16,3 11,4 7,6
Δε δηλώθηκε 0,4 0,4 0,1
* Προκαταρκτικά στοιχεία για τον Ιανουάριο 2017.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ορισμοί
Τουρίστες – Θεωρούνται οι επισκέπτες που παραμένουν τουλάχιστον μία νύκτα στην Κύπρο.

Αφίξεις τουριστών – Ο όρος αναφέρεται σε αριθμό επισκέψεων και όχι σε αριθμό ατόμων. Αυτό διαφέρει με την έννοια ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει περισσότερες από μία επισκέψεις τη δεδομένη περίοδο αναφοράς.

Πηγή στοιχείων και κάλυψη
Τα στοιχεία προκύπτουν από την Έρευνα Ταξιδιωτών η οποία διεξάγεται στις αφίξεις και αναχωρήσεις των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, καθώς και από διοικητικές πηγές όπως τις μηνιαίες αφίξεις από τα λιμάνια.

Η έρευνα καλύπτει όλα τα άτομα που περνούν από έλεγχο διαβατηρίων στα λιμάνια και αεροδρόμια της Κύπρου και αναφέρονται στην ελεγχόμενη από το Κράτος περιοχή. Δεν περιλαμβάνει τους ταξιδιώτες που έρχονται και φεύγουν παράνομα μέσω λιμανιών και αεροδρομίων της κατεχόμενης περιοχής της Κύπρου.

Η αναγωγή των στοιχείων γίνεται με βάση στοιχεία που αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και από τις λίστες επιβατών των πλοίων, καθώς και από στοιχεία που αποστέλλονται από το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής της Αστυνομίας Κύπρου.