Αύξηση 0,8 σε μηνιαία και 3,9 σε ετήσια βάση για το λιανικό εμπόριο

Τον Ιανουάριο του 2017 σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016, ο εποχικά διορθωμένος όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ (EA19), ενώ αυξήθηκε κατά 0,1% στην EΕ των 28, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Τον Δεκέμβριο ο όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,0% στην EΕ των 28. Σε Ιανουάριο του 2017 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2016 ο διορθωμένος δείκτης λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,5% στην EΕ των 28.

Τα στοιχεία για την Κύπρο αφορούν το Δεκέμβριο του 2016, όταν ο μηνιαίος όγκος λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 0,8% και ο ετήσιος κατά 3,9%.

Σύμφωνα με τη μηνιαία σύγκριση ανά κράτος μέλος, η μείωση 0,1% του όγκου του λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο του 2017 σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016 οφείλεται σε πτώση 0,2% για τα μη εδώδιμα προϊόντα και 0,1% για την κατηγορία “τρόφιμα, ποτά και καπνός”, ενώ τα καύσιμα αυξήθηκαν κατά 0,8%.

Στην EΕ των 28, η αύξηση 0,1% του όγκου του λιανικού εμπορίου οφείλεται σε αύξηση της τάξης του 0,7% για τα καύσιμα, ενώ η κατηγορία “τρόφιμα, ποτά και καπνός> και τα μη εδώδιμα προϊόντα, παρέμειναν σταθερές.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, μειώσεις στο συνολικό όγκο του λιανικού εμπορίου παρατηρήθηκαν στη Γερμανία και τη Γαλλία ( -0,8%), το Βέλγιο (-0,6%), καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο (-0,4%), ενώ οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Φινλανδία (+ 4,4%), στην Πολωνία (+ 4,1%) και τη Σλοβενία ​​(+ 3,2%).

Σύμφωνα με την ετήσια σύγκριση ανά κράτος μέλος, η αύξηση 1,2% του όγκου του λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουαρίου του 2017, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2016 οφείλεται σε αυξήσεις 2,2% για τα μη εδώδιμα προϊόντα, 0,6 % για τα καύσιμα των αυτοκινήτων και 0,3% για την κατηγορία “τρόφιμα, ποτά και καπνός”.

Στην EΕ των 28, η αύξηση κατά 1,5% του όγκου λιανικού εμπορίου οφείλεται σε αυξήσεις 2,7% για τα μη εδώδιμα προϊόντα, 0,8% για τα καύσιμα των αυτοκινήτων και 0,3% για την κατηγορία “τρόφιμα, ποτά και καπνός”.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου παρατηρήθηκαν στη Σλοβενία ​​(+ 15,4%), το Λουξεμβούργο (+ 8,8%) και τη Λιθουανία (+ 8,5%), ενώ μείωση παρατηρήθηκε στη Γερμανία ( -0,4%).