Αυτόματη διασυνοριακή αναγνώριση των υιοθεσιών

Έχοντας ως στόχο την καλύτερη προστασία των παιδιών, οι ευρωβουλευτές αναμένεται ότι θα ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κοινούς πανευρωπαϊκούς κανόνες για την αυτόματη διασυνοριακή αναγνώριση των πιστοποιητικών υιοθεσίας. Το κείμενο της νομοθετικής πρωτοβουλίας προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού υιοθεσίας που θα επιταχύνει τη διαδικασία της αυτόματης αναγνώρισης. Η συζήτηση και η ψηφοφορία θα διεξαχθούν την Πέμπτη.
Το σχέδιο ψηφίσματος καλεί την Επιτροπή να καταθέσει νομοθετική πρόταση για την αυτόματη αναγνώριση των «εγχώριων» υιοθεσιών σε επίπεδο ΕΕ, δηλαδή των υιοθεσιών όπου τόσο οι γονείς όσο και τα υιοθετημένα παιδιά προέρχονται από την ίδια χώρα.
Οι οικογένειες με υιοθετημένα παιδιά από την ίδια τους τη χώρα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν νομικά και διοικητικά εμπόδια όταν μετακινούνται από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε κάποιο άλλο. Για παράδειγμα, οι γονείς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα με την εκπαίδευση ή την ιατρική περίθαλψη του υιοθετημένου παιδιού τους, εάν δεν λάβουν πρόσθετα νομικά μέτρα για να αποδείξουν ότι έχουν την επιμέλεια του παιδιού.
Εφόσον υπερψηφιστεί η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία από το ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υποχρεούται μεν να ακολουθήσει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, υποχρεούται δε να δικαιολογήσει τους λόγους για τους οποίους αρνείται να προβεί στην κατάθεση νομοθετικής πρότασης.