Αστυνομική έρευνα στον ΟΠΑΠ διέταξε ο Γενικός Εισαγγελέας

Ο Γενικός Εισαγγελέας διέταξε αστυνομική έρευνα στον ΟΠΑΠ Κύπρου. Οπως πληροφορήθηκε το ΚΥΠΕ η έρευνα διατάχθηκε αφού δεν επετράπη στη Γενική Λογίστρια να ελέγξει εντός ΟΠΑΠ τα οικονομικά στοιχεία που ο ΟΠΑΠ έδωσε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, όταν η Γενική Λογίστρια ζήτησε να διενεργήσει έλεγχο προς επιβεβαίωση των στοιχείων και να της επιτραπεί ο έλεγχος, της ζητήθηκε να υπογράψει δήλωση εμπιστευτικότητας.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Γενική Λογίστρια ζήτησε γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα και η γνώμη του είναι ότι δεν πρέπει να υπογράψει τέτοια δήλωση.

Μετά από αυτή την εξέλιξη δεν επετράπη ο έλεγχος και ο Γενικός Εισαγγελέας ζήτηση αστυνομική έρευνα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών συνεχίζει τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών στη Δημοκρατία, ώστε να συνάδει με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου καθώς και να διασφαλίζεται η προστασία των πολιτών. Στο πλαίσιο της συζήτηση εντάσσεται και η λειτουργία του ΟΠΑΠ, η οποία διέπεται από διακρατική σύμβαση.